TECHNOLOGIA

PRZYDATNOŚĆ ZAWSZE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Pierwsze na świecie urządzenie zaprojektowane do automatycznej dezynfekcji głowicy stetoskopu, zapewniające pacjentom gwarancję bezpieczeństwa bakterio- i wirusologicznego dzięki działaniu ledowego promieniowania UV-C.

STETOSKOP JEST NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYM NARZĘDZIEM MEDYCZNYM NA ŚWIECIE

Mycie rąk oraz stosowanie jednorazowych rękawiczek i masek to powszechnie uznane i skuteczne postępowanie higieniczne. Mimo tego powszechnie znanego faktu, badania europejskie wskazują, że zaledwie 10-20% personelu czyści stetoskop przed użyciem u kolejnego pacjenta. Połowa personelu czyści znacznie rzadziej, wielu z tej grupy tylko raz w tygodniu.
Zagrożenie przenoszeniem chorób zakaźnych wzrasta zatem z każdym badanym pacjentem. Niewłaściwe czyszczenie membrany stetoskopu przyczynia się do zwiększenia ryzyka przekazywania patogenów między pacjentami, a w konsekwencji możliwość szerzenia zakażeń. W Europie i USA roczne koszty powodowane przez zakażenia związane z opieką zdrowotną wynoszą około 40 miliardów dolarów, Tę ogromną kwotę, można choćby częściowo ocalić inwestując w profilaktykę i utrwalanie/wyrabianie właściwych nawyków odkażania. Dostępne badania naukowe szacują, że zanieczyszczony stetoskop może powodować nawet 5-7% zakażeń szpitalnych. Do niedawna uważało się, że głównym czynnikiem zanieczyszczenia są ręce, jednak ostatnie badania kliniczne (MAYO CLINIC) pokazują, że to zabrudzony stetoskop stanowi większe zagrożenie. Urządzenia UV-C w wersji kieszonkowej i nastołowej mogą stanowić ekonomiczne, skuteczne i wydajne rozwiązanie do dezynfekcji membrany stetoskopowej.

PROMIENIOWANIE UV-C: SKUTECZNOŚĆ W CIĄGU KILKU MINUT

Tradycyjne metody dezynfekcji stetoskopów ograniczają się obecnie głównie do przecierania membrany stetoskopu chusteczkami nasączanymi środkiem odkażającym np. na bazie 70% alkoholu izopropylowego, detergentów lub innych płynnych czynników dezynfekujących.
Innowacyjna metoda dezynfekcji z użyciem promieni ultrafioletowych UV-C, zastosowana w urządzeniu STET CLEAN/CUBE wprowadza radykalną zmianę jakościową praktyk związanych z czyszczeniem stetoskopu – niezbędnego i oczywistego narzędzia większej części personelu.
Działanie wiruso- i bakteriobójcze rozpoczyna się natychmiast, gdy tylko głowica stetoskopu zostaje wsunięta w urządzenie: diodowe źródła UV-C są aktywowane i kontrolowane przez kilka czujników. Rozpoczyna się dezynfekcja membrany dzięki emisji ultrafioletu pasma UV-C, która uszkadza materiał genetyczny DNA/RNA patogenów.
Kształt uchwytu i stożkowej komory odkażania Stet Clean i Stet Cube jest unikalny, opatentowany i geometrycznie najbardziej optymalny do objęcia skutecznym dostępem UV całej powierzchni membrany stetoskopu. Próby laboratoryjne wykazały, że technologia ta jest w stanie przy krótkim (ok. minutowym) działaniu dezaktywować 85,5% E. faecalis, 87,5% S. aureus, 94,3% E. coli i 94,9% P. aeruginosa (AJIC – American Journal of Infection Control); wydłużony czas ekspozycji zapewnia poziom dezynfekcji przekraczający nawet ponad 99% skuteczność.
Skuteczność dezynfekcji z użyciem UV potwierdzono również w badaniach z eliminacją wirusów, w tym z rodziny koronawirusów, SARS-CoV, MERS-CoV.

4 w 1 – SYSTEM STET CLEAN: TO 4x WIĘCEJ NIŻ TYLKO DEZYNFEKCJA STETOSKOPU

ZAPOBIEGANIE
przeciwdziała i zapobiega przenoszeniu wirusów i bakterii przez zanieczyszczony stetoskop

DEZYNFEKCJA
eliminuje patogenne drobnoustroje poprzez fizyczne działanie promieni UV-C, bez użycia jakichkolwiek substancji chemicznych

PROSTOTA
promuje naturalną zmianę w codziennych procedurach oraz utrwalanie odpowiednich nawyków i praktyk higienicznych

EKOLOGIA
brak drażniących czy szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych i toksycznych odpadów

KORZYŚCI DLA PACJENTÓW I PLACÓWEK MEDYCZNYCH:

 • mniejsze ryzyko powikłań zdrowotnych czy po zabiegach, będących następstwem zakażeń
 • niższe koszty związane z leczeniem potencjalnych infekcji
 • istotne zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych
 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta objętego opieką medyczną
 • utrwalanie dobrych praktyk higienicznych wśród personelu medycznego

KORZYŚCI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO:

 • skuteczna dezynfekcja po każdym użyciu
 • nowoczesny wygląd dzięki zastosowaniu najnowszej technologii
 • łatwy i poręczny w użyciu
 • brak kosztów użytkowania i eksploatacyjnych elementów jednorazowych
 • długi czas pracy baterii, przenośny, łatwe ładowanie

PATENTY OBOWIĄZUJĄCE

 • Włochy
 • USA

PATENTY W  TOKU

 • Kanada
 • Chiny
 • Japonia
 • Indie
 • Korea Pd.
 • Australia
 • obszar EU